Criteris del TS per la custodia compartida

Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013

La interpretació dels articles 92, 5, 6
i 7 CC ha d’estarfundada en l’ interès dels menors que
quedaran afectats per la mesura que s’hagi de prendre, que
s’acordarà quan concorrincriteris com ara la
pràctica anterior dels progenitors en les relacions amb el
menor i les seves aptituds personals, els desitjos manifestats
pels menors competents, el nombre de fills, el
compliment per part dels progenitors dels seus deures
en relació ambels fills iel respecte mutu en les seves
relacions personals, el resultat dels informes exigits
legalment, i, en definitiva, qualsevol altre quepermeti als
menors una vida adequada, encara que en la pràctica pugui ser
més complexa que la que es porta a terme quan els
progenitors conviuen