Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es…

Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es…: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei espanyola perquè els jutges puguin apreciar les clàusules abusives abans d’executar u…