Tablas orientadoras para las pensiones alimenticias

Taules orientadores per a les pensions alimentaries

2013_07_04_TABLAS_PENSIONES_PROCESOSFAMILIA

Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013

La interpretació dels articles 92, 5, 6 i 7 CC ha d’estar fundada en l’ interès dels menors que
quedaran afectats per la mesura que s’hagi de prendre, que s’acordarà quan concorrin criteris com ara la
pràctica anterior dels progenitors en les relacions amb el menor i les seves aptituds personals, els desitjos manifestats pels menors competents, el nombre de fills, el compliment per part dels progenitors dels seus deures en relació amb els fills i el respecte mutu en les seves relacions personals, el resultat dels informes exigits legalment, i, en definitiva, qualsevol altre que permeti als menors una vida adequada, encara que en la pràctica pugui ser més complexa que la que es porta a terme quan els
progenitors conviuen.