,

Retencions de rendiments profesionals, lloguers i capital mobiliari

RETENCIONS DE PROFESIONALS I AUTONOMS

2.015: 19 %

2.016: 18 %

Per professionals o autònoms amb ingressos inferiors a 15.000 euros durant l’exercici anterior i que sigui la font d’ingressos principal (més del 75%), el 15%.

Per a professionals de recent alta, per al primer any i els dos següents, el 9%.

Les retencions per activitats formatives (participació en cursos, seminaris o similars) passa al 19% en el 2015 i del 18% en el 2016.

RETENCIONS DE LLOGUERS I DE RENDIMENT DE CAPILAL MOBILIARI:

2.015: 20%

2016: 19%.