Calendari de les obligacions fiscals

El calendari per a les obligacions fiscals del 2.015 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/_Calendario_.shtml

Càlcul de les pensions alimentaries

El Consell General del Poder Judicial ha editat unes taules orientadores pel càlcul de les pensions alimentaries. Com calcular la pensió alimentaria Calcula

Clausules abusives a la teva hipoteca

la Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei a l'Estat espanyol  perque els jutges puguin apreciar i anul.lar les clausules abusives abans d'executar una hipoteca.

Avantprojecte de la llei de l’avortament

L’Avantprojecte de llei de protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada, aprovat pel Govern el desembre de 2013, és això un avantprojecte i encara ha de passar un seguit de tràmits parlamentaris per a ser aprovat…

Gemma Sahun i Serena: Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona pres…

Gemma Sahun i Serena: Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona pres...: El juzgado número 1 de Torrelavega  ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, ya que el juzgad...

Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona presentan cuestiones de inconstitucionalidad

El juzgado número 1 de Torrelavega  ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, ya que el juzgado considera que no está en consonancia con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.…

Guardadors de fet

L'Audiencia Provincial de Burgos dona protecció als guardadors de fet, en benefici dels menors.

Gemma Sahun i Serena: Criteris del TS per la custodia compartida

Gemma Sahun i Serena: Criteris del TS per la custodia compartida: Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013 L a interpretació dels articles 92 , 5, 6 i 7 CC ha d'es...

Criteris del TS per la custodia compartida

Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013La interpretació dels articles 92, 5, 6i 7 CC ha d'estarfundada en l’ interès dels menors quequedaran afectats per la mesura que s'hagi de prendre, ques'acordarà quan…

Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es…

Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es...: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei espanyola perquè els jutges puguin apreciar les clàusules abusives abans d'executar u...