Familia, Mediació, Càlcul de les pensions alimentàries,Violència domèstica i de gènere

Advocada i mediadora amb mes de 20 anys d’exercici. Compromesa en la defensa dels Drets de les persones. Experiència i professionalitat amb un tracte proper Gemma Sahun Serena t’acompanya en el procés fins a la total solució del conflicte.

Col•legiada número 22.002 del Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, forma part de diferents comissions del col•legi professional, membre de la Societat Catalana d’advocats de Família (scaf) i de la Asociacion española de abogados de famila (aeafa). Vinculada a l’Associació Dones Juristes on ha estat Tresorera i Secretaria.

Sahun advocada

Donem una solució integral a tot tipus de violència, en l’esfera social, psicològica, penal i familiar.

La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei espanyola perquè els jutges puguin apreciar les clàusules abusives abans d’executar una hipoteca.

Mediació

La mediació és una solució pacífica d’un conflicte i té els seus avantatges respecte dels altres processos.

En la mediació les parts tenen el control sobre el procediment i sobre el seu resultat.

Càlcul de les pensions alimentaries

El Consell General del Poder Judicial ha editat unes taules orientadores pel càlcul de les pensions alimentaries.

Com calcular la pensió alimentaria…