La mediació es una solució alternativa del conflicte que evita arribar als tribunals i permet aconseguir uns acords mes personalitzats i on les persones son les que decideixen per si mateixes com gestionen els seus conflictes.

La mediació és una solució pacífica d’un conflicte i te els seus avantatges respecte dels altres processos:

En la mediació les parts tenen el control sobre el procediment i sobre el seu resultat.

En l’arbitratge les parts tenen el control sobre el procediment, però l’àrbitre té el control sobre el resultat.

Als tribunals el jutge té el control sobre el procediment i sobre el resultat.