Donem un servei integral tant en la defensa dels drets de les persones, en l’esfera psicològica, penal, social i familiar.

Acusacions particulars en matèries de violència de gènere, violacions i agressions sexuals i defensa dels drets de les persones víctimes de qualsevol delicte.