Càlcul de les pensions alimentaries

El Consell General del Poder Judicial ha editat unes taules orientadores pel càlcul de les pensions alimentaries. Com calcular la pensió alimentaria Calcula

Clausules abusives a la teva hipoteca

la Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei a l'Estat espanyol  perque els jutges puguin apreciar i anul.lar les clausules abusives abans d'executar una hipoteca.

Avantprojecte de la llei de l’avortament

L’Avantprojecte de llei de protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada, aprovat pel Govern el desembre de 2013, és això un avantprojecte i encara ha de passar un seguit de tràmits parlamentaris per a ser aprovat…

Gemma Sahun i Serena: Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona pres…

Gemma Sahun i Serena: Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona pres...: El juzgado número 1 de Torrelavega  ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, ya que el juzgad...

Ley de Tasas: jueces de Cantabria y Barcelona presentan cuestiones de inconstitucionalidad

El juzgado número 1 de Torrelavega  ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, ya que el juzgado considera que no está en consonancia con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.…

Guardadors de fet

L'Audiencia Provincial de Burgos dona protecció als guardadors de fet, en benefici dels menors.

Gemma Sahun i Serena: Criteris del TS per la custodia compartida

Gemma Sahun i Serena: Criteris del TS per la custodia compartida: Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013 L a interpretació dels articles 92 , 5, 6 i 7 CC ha d'es...

Criteris del TS per la custodia compartida

Sentencia del Tribunal Suprem sobre la custodia compartida 29/04/2013La interpretació dels articles 92, 5, 6i 7 CC ha d'estarfundada en l’ interès dels menors quequedaran afectats per la mesura que s'hagi de prendre, ques'acordarà quan…

Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es…

Gemma Sahun i Serena: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei es...: La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei espanyola perquè els jutges puguin apreciar les clàusules abusives abans d'executar u...
La Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei espanyola perquè els jutges puguin apreciar les clàusules abusives abans d'executar una hipoteca.