Clausules abusives a la teva hipoteca

la Directiva 93/13/CEE obliga a canviar la llei a l’Estat espanyol  perque els jutges puguin apreciar i anul.lar les clausules abusives abans d’executar una hipoteca.