Guardadors de fet

L’Audiencia Provincial de Burgos dona protecció als guardadors de fet, en benefici dels menors.